Kukurydza Anovi CS

Obecnie na rynku można znaleźć wiele odmian kukurydzy na ziarno, a także i na grys. Dlatego też, wybór odpowiedniej nie należy do najłatwiejszych zadań. Jak zatem znaleźć taką, która zagwarantuje wysokie i stabilne plonowanie, posiada niskie FAO i niską wilgotność ziarna podczas zbioru? Dodatkowo najlepsze odmiany powinny łatwo oddawać wodę w suszarni i sprawdzać się na wszystkich rodzajach gleb. Odpowiedzią na te wszystkie potrzeby, jest proponoana przez Top Nasiona kukurydza Anovi CS – najlepsza odmiana jednocześnie na ziarno i na grys. 
kukurydza pastewna

Kukurydza z potencjałem

ANOVI CS jest odmianą z wyjątkowo wysokim potencjałem plonowania na poziomie odmian z FAO 240-250.

kukurydza pastewna

Niska wilgotność ziarna

Wilgotność ziarna porównywalna do odmian z grupy wczesnej (FAO 210-220). Pozwala to na wcześniejszy zbiór i terminowe wykonanie uprawy jesiennej.

grupa Topnasiona

Szybko oddaje wodę na polu

Anovi CS posiada jedną z najniższych wilgotności ziarna podczas zbioru w badaniach rozpoznawczych COBORU/PZPK w 2018 r. (średnia wilgotność: 18,9%).

grupa Topnasiona

Stabilne plonowanie

Odmiana zapewnia stabilność plonowania na ziarno także na słabych stanowiskach. Spowodowane jest to wyjątkowo dobrą adaptacją do wszystkich warunków glebowych.

odmiany typu flint

Oficjalne wyniki plonowania na ziarno w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK:

Oficjalne wyniki wilgotności zbieranego ziarna w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU/PZPK:

anovi kukurydza
anovi cs
anovi kukurydza

DANE TECHNICZNE


Rejestracja:
 EU 2018
Przeznaczenie: ziarno, grys
Wymagania glebowe:
Odmiana polecana do uprawy na wszystkich klasach gleb w tym słabych i mozaikowych.

Morfologia i genetyka:
ziarno typu flint-flint-dent
mieszaniec pojedynczy

Cechy agrotechniczne:
Wczesny wigor: dobry
Tolerancja na wyleganie: dobra
Wysokość roślin: średnio wysokie
Stay Green: średni
Tolerancja na suszę: dobra
Zdrowotność roślin: dobra


Zalecana obsada roślin:
gleby dobre: 87 000 – 90 000
gleby średnie: 81 000 – 86 000
gleby lekkie: 75 000 – 80 000

Wybierz Anovi CS i ciesz się rekordowymi plonami!

Anovi CS FAO 230 jest stosunkową nową odmianą kukurydzy na ziarno. Również bardzo często jest wykorzystyana także jako kukurydza na grys. Według badań COBORU, Anovi CS osiąga rekordowe wyniki planowania w swojej grupie wczesności, jak również jest odmianą posiadającą najniższą wilgotność ziarna i jedną z tych, wyjątkowo szybko się suszą. Dzięki temu jest bardzo dobrze wyceniana w skupie. Dodatkowo Anovi CS świetnie zdaje egzamin również na glebach mozaikowych, słabych. Dzięki rozpoczęciu zbiorów już we wrześniu, można uniknąć grzybów, mykotoksyn i dokonać wcześniejszego siewu pszenicy.

Plony w przeliczeniu na 14% wilg. ziarna podczas zbioru

anovi
anovi plon

Plony w przeliczeniu na 14% wilg. ziarna podczas zbioru

kukurydza cs

Wybierz nasiona Anovi CS

Wilgotność ziarna podczas zbioru. Doświadczenia PDO COBORU 2021

anovi wilgotność

Anovi miała zatem 92% wzorca pod względem wilgotności – w tym przypadku im niżej tym lepiej.

Zbiory Anovi CS na wybranych stacjach, w porównaniu do średniej wilgotności wzorcowej. Anovi wykazała zdecydowanie najniższe wilgotności. Podczas gdy średnia Anovi to 27,3% to średnia wzorca 29,7%. Średnia różnica wiglotności wynosi 2,4%.
Anovi należy do najbardziej suchych odmian – mogącą pochwalić się najniższymi wilgotnościami ziarna jednocześnie w swojej grupie wczesności (grupa odmian wczesnych) jak również i w każdej ocenianej odmianie.

Doświadczenia rozpoznawcze 2020. Wilgotność ziarna.

wyniki anovi

Anovi miała zatem 92% wzorca pod względem wilgotności – w tym przypadku im niżej tym lepiej.

W badaniach rozpoznawczych – tabela powyżej (inne badania COBORU), Anovi również miała 92% wzorca odnośnie wilgotności i średnią wilgotność 28,2%. Tylko jedna odmiana miała niższą wilgotność.

ANOVI była druga na 131 ocenianych odmian